5 tips van een duurzaamheidsexpert om duurzame oplossingen binnen je organisatie aan te wakkeren

Wed 09 Mar 2022
circulaire economie

Even wat inspiratie nodig voor je duurzaamheidsstrategie? Geanne van Arkel, voormalig Head of Sustainable Development bij Interface in Europa, geeft ons 5 praktische tips. Deze duurzaamheidsexpert laat zien dat je echt niet ver hoeft te zoeken. Soms moet je de aanwezige kennis en creativiteit weer aanwakkeren om iets nieuws voor elkaar te krijgen.

 

beeldmateriaal van Interface

Bron: Interface

 

Tip 1: Stel de juiste vragen (leer je visie kennen)

Om duurzame oplossingen te stimuleren moet er binnen het bedrijf een visie geformuleerd worden die de passie van de organisatie verbindt aan wat belangrijk is voor onze planeet. Geanne van Arkel vertelt welk model ze hiervoor bij Interface gebruiken: “we hebben de handvatten van Biomimicry en The Natural Step gebruikt. Elke keer als er een beslissing moet worden genomen stelden we de vraag: draagt het bij aan het doel dat we geformuleerd hebben? Deze vraag maakte het makkelijker om beslissingen te maken.” Met de The natural step werk je vanuit een ideaalbeeld voor de toekomst van de natuur en vanuit wat je als organisatie zelf belangrijk vind. Je stelt jezelf eerst de vraag: waar ligt de passie van de organisatie en wat is voor ons belangrijk? Om vervolgens te vragen: wat is belangrijk voor deze planeet en wat vinden wij als organisatie daar belangrijk in? Als je dit combineert, kun je een toekomstvisie gaan schetsen die duurzame oplossingen vanzelfsprekend verwerkt in de visie over jouw bedrijf.


Tip 2: Zoek een groepje enthousiastelingen of ambassadeurs

Om over duurzaamheid binnen de organisatie na te denken hoef je niet meteen nieuwe vacatures de deur uit te sturen. Vaak zijn er binnen je team al enthousiastelingen die dit thema willen oppakken, of zijn er al ideeën over hoe jullie je werkwijzen kunnen verduurzamen op basis van wat jullie al doen. Geanne raadt dan ook aan om een groepje enthousiastelingen of ambassadeurs samen te stellen, die gaan brainstormen over het thema en tegelijkertijd als voorbeeldfunctie en inspiratie dienen voor andere medewerkers. Mensen dragen graag bij aan een hoger doel wat hun leven betekenis geeft, volgens Geanne zullen deze ambassadeurs door hun intrinsieke motivatie dan ook effectief en efficiënt te werk gaan. Vervolgens zal het enthousiasme van een kleine groep overslaan naar andere medewerker.  Positieve resultaten zullen weer nieuwe ideeën en energie aanwakkeren binnen de organisatie. Zie ter inspiratie het platform 100 Months to Change waar professionals samenkomen om elkaar te versterken in het behalen van klimaatdoelen.

Tip 3: Doe eens iets op een andere manier

Om na te denken over innovatieve manieren van werken die circulair werken kunnen bevorderen, ga je natuurlijk met elkaar in gesprek. Daarvoor moet je in kaart brengen welke momenten hiervoor geschikt zijn voor de verschillende functies binnen je organisatie. Dit hoeft volgens Geanne niet altijd een formeel moment te zijn in een vergaderruimte, maar kan ook een informele vorm aannemen. Denk aan gesprekken voeren bij het koffieapparaat of in bestaande vergaderingen duurzame thema’s aankaarten. Om innovatie aan te wakkeren, kun je ook creatief omgaan met de ruimte en vorm waarop je met elkaar vergaderd. “Ga bijvoorbeeld buiten wandelen of richt een ruimte eens op een andere creatieve manier in”. Daarnaast hoeven volgens Geanne duurzame ideeën niet altijd geld te kosten: “vaak denken mensen dat geld een probleem is, maar dat is niet altijd zo. Het is een kwestie van anders formuleren. Door anders te formuleren is er toch vaak ergens een potje te vinden. Of sta je versteld van de creatieve ideeën van je collega’s om iets op te lossen zonder kosten.” Bij Interface hebben duurzame oplossingen uiteindelijk gezorgd voor positieve financiële resultaten en minder kosten, want: “als je minder verspild ben je ook minder afhankelijk van ruwe grondstoffen.”

Tip 4: Werk samen met ketenpartners én andere sectoren

Zoals in in onze vorige blog werd benoemd, kunnen we als ondernemers veel meer bereiken wanneer we van elkaar leren en weten welke know-how we bij wie kunnen halen. We moeten het bedrijfsleven als een ecosysteem zien waarin iedereen een eigen unieke taak heeft, maar waarin we elkaar ook nodig hebben om het systeem toekomstbestending te houden. Volgens Geanne is het slim om samen te werken met meerdere partijen, dus ook partijen uit een andere sector. “Zo kun je een veerkrachtiger netwerk opbouwen en een stabieler ecosysteem creëren”. Ze raadt met name aan om samen te werken met lokale partijen vanuit een samenwerkingsnetwerk, waarin partijen elkaars taken kunnen overnemen. Duurzaamheid gaat dus ook over het gebruik maken van kennis en oplossingen die er al zijn; oplossingen waar anderen al energie en tijd in hebben gestoken.

Bron: Interface

Tip 5: De juiste mindset

Het zoeken naar duurzame oplossingen voor je organisatie moet niet als een extra takenpakket aanvoelen, maar vooral een creatief proces zijn waarin er met een positieve mindset gekeken wordt naar de mogelijkheden.  Vertrouwen in elkaar en de toekomst is hierbij van belang. Geanne ziet dat er veel negatieve berichten naar voren komen over de klimaatverandering en het verlies van de biodiversiteit. Het kan aanvoelen alsof de aanpassingen die je binnen je organisatie maakt weinig invloed hebben, maar elke stap in de goede richting is er één. Zelfs fabrieken en steden kunnen als een bos functioneren. “De juiste mindset is hard nodig, vooral in deze tijd, want je kunt de toekomst niet voorspellen, maar wel creëren. We mogen werken en denken vanuit een ideaalbeeld, want we hebben meer invloed op de toekomst dan we denken.”  Zie voor een model van een ideaalbeeld bijvoorbeeld de SDGs Wedding Cake.

Gabrielle Bruggeling is een cultureel antropoloog en oprichter van Anthroconsult. Door middel van antropologische onderzoeksmethoden draagt zij bij aan sociale impact rondom thema's zoals duurzaamheid en diversiteit. In samenwerking met Big Topics hoopt ze organisaties een setje in de rug te geven om circulair werken invulling te geven. Hiervoor interviewt zij professionals die bruikbare inzichten geven over circulair werken.