Dit is de verduurzamingsstrategie van Deloitte Nederland

Wed 04 May 2022
circulaire economie

Als je gaat verduurzamen als organisatie, ben je pas geloofwaardig wanneer je alle facetten van je organisatie erin meeneemt. Van de manier waarop je je werk uitvoert voor je klanten, tot welke lunch je aanbiedt in je bedrijfskantine. De tip van Helene Geijtenbeek, partner binnen de Tax & Legal praktijk van Deloitte, is om een verduurzamingsstrategie te kiezen die sterk en geloofwaardig is. Een strategie waar medewerkers trots op zijn en willen uitdragen naar buiten toe. Tegelijkertijd moet de strategie voortkomen uit een gevoel van verantwoording naar de maatschappij en haar leefklimaat.

In deze blog zoomen we in op de driedelige verduurzamingsstrategie van Deloitte Nederland, om je na te laten denken over de volledigheid van duurzaamheidsstrategieën.

Deloitte Nederland wil impact maken op de volgende drie vlakken:

1. Naar klanten toe:  

Op welke manier kun je een duurzame impact maken via je klanten? Volgens Helene ligt bij Deloitte vooral een rol bij het adviseren: Wij zijn adviseurs en met de dienstverlening die we doen, kunnen we ook impact maken op de duurzaamheidsagenda van onze klanten.Binnen Deloitte zijn er verschillende businesses: zoals Audit, Tax & Legal, Consulting en Financial Advisory. Helene maakt binnen Tax & Legal met name impact via subsidie projecten voor duurzame oplossingen die haar klanten aandragen (e.g. introduceren nieuwe technologieën). Daarnaast neemt ze zitting in een werkgroep die de verschillende businesses overkoepeld. Deze werkgroep moet zorgen dat het adviseren van klanten over duurzaamheidszaken niet beperkt blijft tot een paar specialisten op dit gebied. In plaats daarvan moet iedereen binnen Deloitte het gesprek met zijn klant kunnen voeren.

Een voorbeeld waarin Deloitte adviseurs impact maken via klanten is het NortH2 project. In dit project wordt vanuit een consortium aan partijen een groot windmolenpark boven Groningen gerealiseerd. Met de stroom van windmolens zal een grote hoeveelheid waterstof worden gemaakt. In dit project heeft Deloitte vanuit de verschillende businesses kennis en kunde samen gebracht en dit aan het consortium aangeboden. Aan de hand van een haalbaarheidsstudie helpt Deloitte het projectteam om een definitieve investeringsbeslissing te nemen voor het realiseren van Europa’s grootste waterstof project.

 

2. Binnen de organisatie

Soms denken we misschien ‘wat maakt mijn ene biefstukje uit de bedrijfskantine nou uit?’ Wij hebben 7000 medewerkers en als al deze medewerkers dat denken, dan gaat het over 7000 biefstukjes. Dus daar kunnen wij echt wel het verschil maken. Als je duurzaamheid tussen de oren van de medewerkers krijgt en zij dit vervolgens ook nog meenemen naar familie en vrienden, dan kan je wel een verschil maken.”

Intern verduurzamen betekent dat je het overal in het bedrijf ook terug kan zien. Volgens Helene gaat het om een ‘practice what you preach’ mentaliteit.  In het bedrijfsrestaurant van Deloitte worden er daarom stappen ondernomen om te verduurzamen. Waarbij er gekeken wordt naar het aanbieden van producten met een lagere CO2 footprint, maar ook naar de impact op de biodiversiteit. Ook als het gaat om het meest gedronken drankje tijdens werk, kan er impact gemaakt worden. Naast de reguliere koffieautomaten, heeft het kantoor ook een koffiebar. Bij deze koffiebar is een project rondom ‘true pricing’ opgezet. Medewerkers krijgen de keuze om of de prijs te betalen die ze gewend zijn, of om de échte prijs te betalen. In die echte prijs zijn de transport en productiekosten meegenomen en ontvangen de koffieboeren een fatsoenlijk loon.

 

De True Pricing koffiebar bij Deloitte- bron: Deloitte

Intern verduurzamen gaat natuurlijk ook om het gebouw waarin een bedrijf zich bevind. Deloitte’s kantoor bevindt zich in een gebouw dat lang het meest duurzame gebouw van Europa is geweest. Een projectontwikkelaar heeft het gebouw als een proeftuin gebruikt waar nieuwe technologieën worden toegepast. Zo zitten de zonnepanelen niet alleen op het dak, maar ook aan de zijkant van het gebouw: daar waar de zon een groot gedeelte van de dag schijnt. Daarnaast genereren de liften in het gebouw energie wanneer deze naar beneden gaan. Via sensoren wordt warmte, lichtintensiteit en nog veel meer in de ruimte bijgehouden, zodat het gebouw zuinig blijft omgaan met energie.

 

Het Deloitte gebouw in Amsterdam- Bron: Deloitte

Een duurzame werkomgeving draagt natuurlijk bij aan meer bewustwording over het belang ervan. Maar om het echt tussen de oren te krijgen bij 7000 medewerkers moet het thema ook worden meegenomen in het curriculum. Daarvoor heeft Deloitte onder andere haar medewerkers wereldwijd op klimaat cursus gestuurd, lees hier meer over in de onze vorige blog.

3. In de samenleving

Via NGO’s, non-profit organisaties en start ups zet Deloitte zich in om iets terug te geven aan de samenleving. Het middel daarvoor is de Deloitte Impact Foundation waarin medewerkers pro bono werk verrichten voor een verscheidenheid aan maatschappelijke initiatieven. Zo geeft Deloitte gratis financieel, fiscaal en consulting adviezen aan de Ocean Cleanup Foundation, de NGO die op een missie is plastic uit de zee te halen. Duurzaamheid is bij Deloitte’s Impact Foundation een belangrijke focus, maar een heel aantal andere maatschappelijke thema’s komen ook aan bod in de Foundation. Via het programma WorldClass zet Deloitte zich in voor het bieden van een beter toekomstperspectief voor kwetsbare burgers wereldwijd. Zo heeft Deloitte in 2010 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het Nationaal Geldexamen. Dit is een lesprogramma voor groep zeven en acht van het basisonderwijs dat kinderen bewust leert omgaan met geld. Met de hoeveelheid aan thema’s raakt de Foundation de burgers op verschillende niveaus, daarbij krijgen medewerkers de ruimte om op eigen initiatief projecten te ondersteunen.

 

Het nationale geldexamen. Bron: Deloitte.

Ten slotte

Met dit drieluik wil Deloitte niet alleen naar buiten toe laten zien dat duurzaamheid een embedded thema van de organisatie is, maar wordt het ook steeds meer de dagelijkse praktijk van het werk binnen Deloitte. Helene: De driedeling maakt het voor de maatschappij, de dienstverlening en vooral ook voor onszelf sterk en geloofwaardig. We zien dat medewerkers er trots op zijn. Daarnaast zijn we dit als organisatie schatplichtig naar de maatschappij.


Gabrielle Bruggeling is een cultureel antropoloog en de oprichter van Anthroconsult. Door middel van antropologische onderzoeksmethoden draagt zij bij aan sociale impact rondom thema's zoals duurzaamheid en diversiteit. In samenwerking met Big Topics wil ze organisaties inspireren om circulair werken invulling te geven op de werkvloer. Hiervoor interviewt zij professionals die de praktijk van circulair werken laten zien.