Hoe maak je duurzaamheidsdoelen helder en haalbaar voor je hele team? Een duurzaamheidsmanager aan het woord.

Wed 14 Sep 2022
circulaire economie

Daar stond ik dan voor een dichte deur van het kantoor van dé siroop- en azijnproducent van Europa: Burg Group. Op een zonnige dag had ik een afspraak met Andrea Bolhuis, de duurzaamheidsmanager van Burg. Ik hoorde de andere wachtende mensen- dit bleken leveranciers te zijn- zeggen dat Burg een vaste pauze heeft van 12.30 tot 13 uur. Daarbij is zelfs de receptie even dicht. Later bleek dat er ook een gezamenlijke brunch georganiseerd was, waardoor het iets langer duurde voordat de deur open ging. Burg is van oorsprong een familiebedrijf, en die sfeer was dus al bij aankomst te ervaren. Niet alleen het belang van samenkomen in de pauze zag ik terug, maar ook de gemoedelijkheid op de werkvloer. Alle kantoordeuren stonden open en mensen groetten elkaar niet alleen op de gang, maar ook vanuit het kantoor. Voor Andrea was juist deze sfeer een belangrijke reden om bij Burg aan de slag te gaan. “Ik was op zoek naar een samenwerkende bedrijfscultuur, waarin mensen behulpzaam en ondersteunend zijn en waarin het warm aanvoelt. En dat heb ik hier ook echt gevonden.”

Andrea bij de opslag van azijn

Andrea heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het managen van duurzaamheidsbeleid, eerder werkte ze met name bij grote multinationals. Bij Burg is ze meer dan een jaar aan het werk en afgelopen voorjaar heeft ze al het eerste duurzaamheidsverslag van Burg Group uitgebracht. Andrea werkt erg gestructureerd en dat is fijn voor een familiebedrijf zoals Burg: Toen ik hier begon, wist niemand mij precies te vertellen wat het duurzaamheidsbeleid is. Mensen waren er echt wel mee bezig, maar het was nog niet goed vastgelegd in structuren en processen. Dat ben ik toen ook als eerste gaan doen. Burg Group heeft met behulp van Andrea nu een heldere opstelling gemaakt van duurzaamheidsdoelen. In deze blog vertelt Andrea ons vanuit haar ervaring hoe je heldere, haalbare en effectieve duurzaamheidsdoelen opstelt.

De doelen zijn van en voor iedereen

Als je begint aan het opstellen van doelen is het goed om daar zoveel mogelijk mensen, vanuit alle afdelingen, bij te betrekken. Uiteindelijk moeten doelen worden nageleefd door je mensen, dus moeten de doelen ook van iedereen zijn. In het begin heb je daar veel innovatieve en creatieve denkers bij nodig, maar uiteindelijk heb je de gestructureerde denkers nodig om de ideeën te organiseren en vast te leggen. In het geval van Burg was Andrea zelf de denker die structuur bracht in de doelen. Andrea raadt aan om een duurzaamheidsmanager in een vaste functie aan te stellen. Zo kan er tijd en kennis gecreëerd worden om een effectieve strategie op te stellen. In het samenspel tussen de duurzaamheidsmanager en andere afdelingen, kan een breed gedragen strategie gebouwd worden waarmee duurzaamheid tot in alle lagen van de organisatie wordt uitgezet.

De doelen zijn haalbaar

In de zoektocht naar duurzaamheidsdoelen, zul je erachter komen dat je in alle facetten van je organisatie duurzaamheid kan laten terugkomen. Het is dan de kunst om focus te leggen. Je kan zoveel met duurzaamheid doen en je wil ook heel veel en je hoort ook al die verhalen van hoe groot de nood is. Maar dit kan ook een valkuil zijn: dat je jezelf erin verliest.Om deze valkuil uit de weg te gaan, geeft Andrea de tip om prioriteiten te stellen. Om doelen effectief te laten zijn kun je nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Zodra gestelde doelen grotendeels behaald zijn kun je overwegen om nieuwe doelen toe te voegen. Ik probeer strak in gedachten te houden waar we naartoe willen en wat we het komende halfjaar kunnen doen. Dan blijven er een aantal doelen over die je achter de hand houdt voor het volgende halfjaar of het jaar erna.

De duurzaamheidsmanager heeft een rol om te checken of de doelen ook op een eenduidige manier geïnterpreteerd worden, en past de doelen waar nodig aan. Een doel wordt namelijk pas haalbaar als medewerkers zich kunnen vinden in haar formulering. Op een gegeven moment moet je als duurzaamheidsmanager samen met de directie de knoop doorhakken en de doelen voor langere tijd vaststellen. Als het steeds wordt aangepast zorgt dit alleen maar voor verwarring. Andrea heeft voor Burg bij het onderwerp duurzaamheid vier pilaren gemaakt waaronder een aantal subdoelen vallen. Ze schrijft op basis van deze doelen elk jaar een verslag waarin ze laat zien waar Burg nu staat en waar ze nog meer op moeten focussen.

De duurzaamheidspilaren in het kantoor van Andrea

Het stellen van prioriteiten in je doelen heeft ook een ander voordeel. Het maakt helder voor de mensen in je organisatie wat de focus is en wat er van ze verwacht wordt. Andrea geeft aan dat niet alle medewerkers precies hoeven te weten welke subdoelen er onder de pilaren vallen. De bedoeling is dat medewerkers de hoofdlijnen kunnen herkennen en daarmee ook snappen welke rol zij hebben bij welke doelen. Voor de ene afdeling zijn bijvoorbeeld doelen rondom afval belangrijk en voor de andere afdeling zijn doelen over verpakkingen relevanter. Ik vind het belangrijk dat het algehele plaatje bekend is. We moeten de doelen ook blijven herhalen aan iedereen en mensen worden er uiteindelijk ook op aangesproken wanneer doelen niet behaald zijn. Elke afdeling heeft een kaart waarop de doelen staan. Ik heb er vorig jaar hard aan gewerkt dat de kpi’s voor duurzaamheid relevant zijn en bijdragen aan het behalen van onze doelen. Elke afdeling werkt nu aan deze kpi’s en dit wordt maandelijks in alle teams besproken.

De doelen worden gemonitord en voortgang wordt vastgelegd

Je doelen zijn vastgelegd en iedereen gaat ermee aan de slag. Wat je niet moet vergeten is dat je de voortgang van de doelen monitort. Ik vind wel dat er soms veel nadruk wordt gelegd op strategie en implementatie, maar als je het niet meet dan kun je ook niet zien wat je impact is en of die effectief is. Dus ik denk dat het stukje van meten, monitoren en rapporteren ook echt super belangrijk is.

Bij Burg hebben ze een dashboard gebouwd waarin data op maandelijkse basis wordt bijgehouden op het gebied van afval, energie en verpakkingen. Voor Andrea is dit handig om bij te houden waar de organisatie staat, waar zij nog meer op moet sturen en welk effect maatregelen hebben. Aan de andere kant helpt het ook om anderen enthousiast te krijgen: Iedereen in de organisatie heeft toegang tot dit dashboard. Je ziet dat het mensen heel erg enthousiasmeert, dat je in grafieken kan zien van ‘oh we zijn afgelopen jaar zoveel naar beneden gegaan en we zitten op zoveel procent van dit of zoveel van dat.’ Zo kunnen collega’s ook het directe effect zien van maatregelen. Het maakt het voor mij dan ook makkelijker om te sturen.

Door doelen goed te monitoren kon Burg Group in het duurzaamheidsverslag 2021 onder andere de volgende bevindingen constateren:

  • Afval (per geproduceerde liter product) is met 41% teruggebracht ten opzichte van 2019.
  • Elektriciteitsgebruik (per geproduceerde liter product) is met 21% ten opzichte van 2016 teruggebracht.
  • 83% van de verpakkingen is recyclebaar.

Burg Group in Heerhugowaard

Wat be-doel jij?

Welke doelen heeft jouw organisatie opgesteld en hoe helder en haalbaar zijn ze? Andrea heeft ons in deze blog concrete tips gegeven over het opstellen van duurzaamheidsdoelen. De duurzaamheidsdoelen van Burg Group zijn een helder voorbeeld van doelen die duidelijk zijn geformuleerd, in samenspraak met de organisatie zijn opgesteld en die goed gemonitord worden. We raden dan ook aan om het duurzaamheidsverslag 2021 van Burg te lezen om je te laten inspireren voor het formuleren van jouw doelen.

 

Hoe de 4 pilaren van duurzaamheid in de praktijk terugkomen bij Burg Group kun je lezen in deze blog. Daarin neemt Andrea ons mee in een aantal overwegingen die je maakt wanneer je maatschappelijk verantwoord wil ondernemen.

 

Gabrielle Bruggeling is een cultureel antropoloog en de oprichter van Anthroconsult. Door middel van antropologische onderzoeksmethoden draagt zij bij aan sociale impact rondom thema's zoals duurzaamheid en diversiteit. In samenwerking met Big Topics wil ze organisaties inspireren om circulair werken invulling te geven op de werkvloer. Hiervoor interviewt zij professionals die de praktijk van circulair werken laten zien.